Цены

Вартість послуг сертифікованого  інженера -кошторисника :

У відповідності з ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зі змінами №1, 2, 3. та іншими нормативними документами та Актами по ціноутворенню.

1.Складання кошторису – один пункт 10-15 грн., але не менше 300 грн ;

2.Складання договірної ціни -один пункт 5-10 грн. але не менше 300 грн.

3.Складання розрахунків до договірної ціни (загальновиробничі витрати та ін.) – один розрахунок 300-800 грн.

3.Перевірка готових кошторисів з наданням сертифікату 10-25% від вартості складання кошторису ,але не менше 300 грн.

4.Перевірка  складених договірних цін і розрахунків з наданням сертифікату 25-50% від вартості складання.

3. При застосуванні в кошторисі (договірній ціні) розцінки  без  коригування декілька разів ціна наступних разів за пункт зменшується на 25-50 %;

4. В залежності від конкретики можливе уточнення в меншу або більшу сторону в залежності від складності складання кошторису або іншої документації  по видам робіт або послуг.

Види послуг (робіт) :

Складання кошторисів на вишукувальні  та проектні роботи ,будівельні роботи по проекту та по дефектному  акту ,складання  дефектних актів, складання договірної ціни ; Актів виконаних робіт ; розрахунків  до Договірних цін і Актів виконаних робіт, Дефектних актів та іншої необхідної документації  на додаткові роботи , розрахунок загальновиробничих витрат, адміністративних витрат та заготівельно-складських витрат.

 

Вартість технічного обстеження (візуального) будівель та споруд.

Проводиться за технічним завданням у відповідності з  ДСТУ Н Б В.1.2-18 :2016 та інших діючих нормативів з даного виду послуг.

Кошторисна вартість послуг визначається у відповідності з Лист Мінрегіон №7/15.3/3089-20 від 24.02.2020;  Збірник цін на капітальний ремонт будівель та споруд. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зі змінами №1, 2, 3.;

Орієнтовна вартість послуг :

1.Обстеження будівель – 1,53 грн/ 1м3 ,але не менше 300 грн.

2. Обмірювальні роботи і складання немасштабних  ескізів придатних для подальшого складання обмірних креслень  - 325грн/1 аркуш А4

3. Виготовлення креслень та інших документів висновку- 162грн/1 аркуш А4 ;

4.Складання орієнтовних об’ємів робіт  - 10-20 грн./один пункт

5.Складання орієнтовної вартості будівельних робіт - один пункт 10-15 грн. але не менше 300 грн ;

5. При розрахунках вартості послуг виходячи з вартості трудовитрат – 203 грн/1 люд-год ;

6. При розрахунках вартості послуг виходячи з площі приміщень без інженерн.мереж -4грн/м2 ,але не менше 300 грн.

7. Транспортні витрати - компенсація з розрахунку по фактичних витратах;

 

Вартість послуг інженера-консультанта

У відповідності з листом Мінрегіонбуду від 03.04.17 р. № 7/15-3463 "Щодо кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва";лист Мінрегіону від 17.10.2018 за 7/15.3/10900-18; ДСТУ  Б Д.1.1-1:2013 зі змінами ; ДСТУ  Б Д.1.1-7:2013 зі змінами та іншими нормативними документами та Актами.


1.Передпроектна стадія(збір вихідних даних і ін.для розроблення проекту) - 0,9-1,0% від вартості будівельних робіт,але не менше 300 грн.

2.Підготовка і проведення конкурсу на проектні роботи -0,2% від вартості будівельних робіт,але не менше 300 грн.

3.Контроль  розробки проектної документаціїта супровід експертизи проекту – 0,25-0,35 % від вартості будівельних робіт,але не менше 300 грн.;

4. Підготовка і проведення конкурсу Підрядника на виконання будівельних робіт - 0,3 % від вартості будівельних робіт,але не менше 300 грн.;

5.Аналіз існуючого стану виконання робіт та вибір субпідрядників,координація дій Замовника -  0,5-0,6 % від вартості будівельних робіт,але не менше 300 грн.;

6.Технічний нагляд за будівництвом- 1,5-1,95 %  від вартості будівельних робіт,але не менше 800 грн.;

7.Надання допомоги Замовнику щодо будь-яких суперечок з Виконавцями- 0,3-0,35 % 0,35 % від вартості будівельних робіт,але не менше 300 грн.;

8.Представництво інтересів Замовника на всіх стадіях реалізації  Проекту- 1-1,1 %  від вартості будівельних робіт,але не менше 300 грн.;

9. При розрахунках вартості послуг виходячи з вартості трудовитрат – 203 грн/1 люд-год ;

 

  Вартість послуг по технічному нагляду за будівництвом.

 

У відповідності з листом Держбуду від  04.10.2000 №7/7-1010, наказу Мінсоцполітики  17.10.2005  N 328 зі змінами; ДСТУ  Б Д.1.1-1:2013 зі змінами ; ДСТУ  Б Д.1.1-7:2013 зі змінами, та іншими нормативними документами та Актами.
 

 1. технічний нагляд  та моніторинг виконання робіт кожного етапу будівництва, монтажу обладнання  тощо - 0,08% від вартості будівельних робіт
 2.  контроль відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт затвердженій проектно-кошторисній документації та внесеним, у  ході виконання робіт, змінам, технології виконання робіт, вимогам державних стандартів, будівельним нормам і правилам, технічним умовам, екологічним нормам та іншим нормативним документам. Співпраця із проектними організаціями. Перевірка відповідністі конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання при будівництві будівель і споруд проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм та правил, технічним умовам та іншим нормативним документам. Перевіряє наявність документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних досліджень, тощо -  0,80% від вартості будівельних робіт
 3. огляд та оцінка результатів виконаних робіт, зокрема прихованих і конструктивних елементів - 0,06% від вартості будівельних робіт
 4.  облік закінчених фізичних обсягів будівельних робіт, оформлення актів робіт, виконаних з недоліками -0,055% від вартості будівельних робіт
 5.  Виявлення та вивчення причин, які призводять до порушень строків  будівництва та погіршення його якості, вживання заходів щодо запобігання цих порушень -0,05% від вартості будівельних робіт
 6. Контроль  якості  та обсягів виконаних будівельних робіт, перевірка  своєчасного усунення дефектів, зазначених в актах, виданих відповідними органами за результатами перевірок, запобігання появі дефектів у подальшому -0,17% від вартості будівельних робіт
 7.   участь у розгляді змін до проектних, об’ємнопланувальних і конструктивних рішень, що виникають у процесі будівництва та пов’язані із впровадженням сучасних технологічних процесів, високопродуктивного устаткування, оснащеного комп’ютерними системами управління, та забезпечення поліпшення техніко-економічних показників об’єктів будівництва, показників якості матеріалів, конструкцій і виконання будівельно-монтажних робіт. Приймання участі в вирішенні питання щодо заміни матеріалів, виробів, конструкцій (без зниження якості будівельних робіт)- 0,15% від вартості будівельних робіт
 8. нагляд за комплектністю та правильністю ведення встановленої виконавчої, технічної документації, перевірка правильність та своєчасність її складання- 0,17% від вартості будівельних робіт
 9. Контроль виконання вказівок і приписів, виданих за результатами перевірок виконаних будівельномонтажних робіт при будівництві будівель і споруд відповідними виконавчими органами-0,06% від вартості будівельних робіт
 10. Повідомлення  підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів – 0,03% від вартості будівельних робіт
 11. Оформлення актів робіт, виконаних з недоліками при будівництві будівель і споруд.-0,17% від вартості будівельних робіт
 12. облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт при будівництві будівель і споруд, а також будівельно-монтажних робіт виконаних з недоліками.- 0,17% від вартості будівельних робіт
 13. участь у проведені перевірки якості окремих конструкцій та вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам при будівництві будівель і споруд. -0,09% від вартості будівельних робіт
 14. участь у проведенні перевірок відповідними органами та прийнятті в експлуатацію будівельних об’єктів у встановленому порядку.-0,07 % від вартості будівельних робіт

 

Додатково :

       1.перевірка  розрахунків загальновиробничих ,заготівельно-складських ,транспортних ,адміністративних та інших витрат (гл.9) – по цінам кошторисних робіт.