Наказ Мінрегіону України № 192

Наказ Мінрегіону України від 08.08.17 р. № 192 "Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ


Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи"


Відповідно до абзацу третього підпункту 2 та підпункту 21 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197, та на виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року N 275, з метою оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві наказую:

  1. Затвердити Зміну N 11 до розділу 1 "Керівники, професіонали, фахівці" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (далі - Зміна N 11), затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13 жовтня 1999 року N 249 (зі змінами), що додається.
  2. Затвердити Зміну N 15 до розділу 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи", затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21 лютого 2000 року N 32 (зі змінами), що додається.
  3. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Шоломицька Л. М.) разом з Юридичним департаментом (Даніш І. О.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
  4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Зміною N 6 до Національного класифікатора України "Класифікатор професій ДК 003:2010", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року N 327 (зі змінами), крім Зміни N 11 у частині кваліфікаційної характеристики професії "Інженер з технічного нагляду (будівництво)", яка набирає чинності з 1 жовтня 2017 року.
  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л. Р.


Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 08 серпня 2017 року N 192 Зміна N 11 до розділу 1 "Керівники, професіонали, фахівці" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи"

1. Доповнити підрозділ "Професіонали" новою позицією такого змісту: ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ (БУДІВНИЦТВО) Код КП-2142.2 Провідний інженер-консультант (будівництво).

Завдання та обов'язки. Виступає представником інвестора (замовника) відповідно до укладеного договору в установленому законодавством порядку. Консультує інвестора з питань залучення проектних, генеральних підрядних організацій. Бере участь у підготовці договору підряду та контролює дотримання його положень усіма учасниками будівництва. Консультує з розробки організаційно-фінансових схем реалізації проекту будівництва з зазначенням усіх можливих організаційно-технологічних ризиків. Контролює організаційно-технологічну надійність будівництва. Бере участь та вносить пропозиції щодо стадійності проектування, черг будівництва та етапів реалізації проекту. Консультує з питань формування бюджету проекту у цілому, планів освоєння капітальних вкладень, обсягів фінансування окремих етапів будівництва та оптимізації інвестицій. Контролює витрачання коштів на усіх етапах будівництва. Аналізує результати перевірок та обґрунтованість висновків державних контролюючих і наглядових органів. Бере участь в аналізі претензій, які виникли між учасниками реалізації проекту, розробленні відповідних пропозицій щодо їх усунення.

Повинен знати: закони, постанови, розпорядження та накази, методичні, нормативні й Інші керівні матеріали з питань організації будівництва, технологію й організацію будівельного виробництва, перспективи технічного та економічного розвитку галузі; порядок проведення публічних закупівель (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів); методи управління; основи планування, статистики, фінансування будівництва, менеджменту, маркетингу; етику ділового спілкування та ведення переговорів; позасудові способи вирішення спорів, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища; правила та порядок використання сучасної обчислювальної техніки та відповідне програмне забезпечення.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера-консультанта (будівництво) I категорії - не менше 5 років або наявність кваліфікаційних сертифікатів за професіями провідного інженера з технічного нагляду та провідного інженера-проектувальника або провідного експерта будівельного. Підвищення кваліфікації. Наявність сертифіката за кваліфікацією провідного інженера-консультанта (будівництво), виданого органом, акредитованим в установленому законодавством порядку.

Інженер-консультант (будівництво) I категорії

Завдання та обов'язки. Бере участь у виборі постачальників по проекту та виконавців будівельних робіт, оформлення договірних відносин з ними. Розроблює пропозиції щодо управління організаційно-технологічними ризиками проекту. Бере участь у здійсненні проектування. Відповідно до компетенції аналізує невідповідності, помилки чи пропуски в робочій документації та вживає заходи щодо їх усунення. Бере участь у здійсненні авторського нагляду протягом всього періоду будівництва. Здійснює нагляд за всіма діями підрядника в межах будівельного майданчика в розрізі безпеки виконання робіт, охорони праці та охорони навколишнього середовища. Бере участь у здачі в експлуатацію завершеного будівельного об'єкта.

Повинен знати: закони, постанови, розпорядження та накази, методичні, нормативні й інші керівні матеріали з питань організації будівництва, технологію й організацію будівельного виробництва, перспективи технічного та економічного розвитку галузі; порядок проведення публічних закупівель (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів); методи організації і проведення досліджень та експертних оцінок, основи планування, статистики, фінансування будівництва, менеджменту, маркетингу; етику ділового спілкування та ведення переговорів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища; правила та порядок використання сучасної організаційної й обчислювальної техніки та відповідне програмне забезпечення.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера-консультанта (будівництво) II категорії - не менше 5 років або наявність кваліфікаційних сертифікатів за професіями інженера з технічного нагляду I категорії та інженера-проектувальника I категорії або експерта будівельного I категорії. Підвищення кваліфікації. Наявність сертифіката за кваліфікацією інженера-консультанта (будівництво) I категорії, виданого органом, акредитованим в установленому законодавством порядку.

Інженер-консультант (будівництво) II категорії

Завдання та обов'язки. Бере участь у передпроектних роботах та підготовці вихідних даних щодо проектної документації на будівництво об'єкта. Відповідно до укладеного договору представляє інтереси замовника у державних наглядових органах та інших органах державної влади, під час ділових взаємовідносин на підприємствах (організаціях) усіх форм власності. Бере участь у проведенні технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта. У разі прийняття рішення щодо консервації об'єкта бере участь у розробці необхідних заходів, визначенні термінів їх виконання та організації контролю за їх виконанням.

Повинен знати: закони, постанови, розпорядження та накази, методичні, нормативні й інші керівні матеріали з питань організації будівництва, технологію й організацію будівельного виробництва, перспективи технічного та економічного розвитку галузі; порядок проведення публічних закупівель (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів); етику ділового спілкування та ведення переговорів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища; правила та порядок використання сучасної організаційної й обчислювальної техніки та відповідне програмне забезпечення.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера-консультанта (будівництво) не менше 5 років або наявність кваліфікаційних сертифікатів за професіями інженера технічного нагляду I категорії та інженера-проектувальника II категорії або експерта будівельного II категорії. Підвищення кваліфікації. Наявність сертифіката за кваліфікацією інженера-консультанта (будівництво) II категорії, виданого органом, акредитованим в установленому законодавством порядку.

Інженер-консультант (будівництво) 

Завдання та обов'язки Контролює відповідність проектним рішенням використаних матеріально-технічних ресурсів. Перевіряє обсяги виконаних будівельних робіт та якість будівельних матеріалів. Бере участь у передпроектних роботах та підготовці вихідних даних щодо проектної документації на будівництво об'єкта під керівництвом інженера-консультанта (будівництво) більш високої кваліфікації.

Повинен знати: закони, постанови, розпорядження та накази, методичні, нормативні й інші керівні матеріали з питань організації будівництва, технологію й організацію будівельного виробництва, перспективи технічного та економічного розвитку галузі; порядок укладання та виконання контрактів (договорів); етику ділового спілкування та ведення переговорів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища; правила та порядок використання сучасної організаційної й обчислювальної техніки та відповідне програмне забезпечення.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи у сфері будівництва - не менше 5 років.

2. У підрозділі "Професіонали" позицію "Базова професія "Інженер з технічного нагляду (будівництво)" викласти у такій редакції: Базова професія ІНЖЕНЕР З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ (БУДІВНИЦТВО)


Завдання та обов'язки. Здійснює технічний нагляд кожного етапу будівництва. Проводить перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, а також документів, що відображають результати лабораторних випробувань; відповідності виконаних будівельних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта проектним рішенням, вимогам національних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проектній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду. Веде облік обсягів виконаних та прийнятих будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками. Оформлює акти робіт, виконаних з недоліками. Проводить огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів. Повідомляє підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, вимогам нормативних документів. Бере участь у проведенні перевірки: якості окремих конструкцій і вузлів, будівельних робіт усіх видів; органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю. Бере участь у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництва у встановленому порядку. Здійснює нагляд за комплектністю та правильністю ведення встановленої виконавчої, технічної документації, перевіряє правильність та своєчасність її складання.

Повинен знати: законодавство України з організації та здійснення будівництва, зокрема, закони, постанови, розпорядження, накази та інші документи щодо виконання будівельних робіт у відповідній галузі; будівельні норми, правила та стандарти; порядок проведення технічного нагляду, прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва; правила, послідовність, технічні умови виконання будівельних робіт; сучасні вітчизняні і зарубіжні технології та способи виконання будівельних робіт; конструкції будівель та споруд; фізичні властивості споруд; вимоги до встановлення інженерного устаткування на об'єктах будівництва; види та властивості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та деталей, що застосовуються при будівництві; стандарти, технічні умови на будівельні матеріали, деталі, конструкції; вимоги до якості виконання робіт; особливості будівельних методів у регіонах, де здійснюється будівництво об'єктів; правила виконання інженерного обмірювання та розроблення робочих креслень; правила та методи виконання діагностики деформації та загрози руйнування об'єктів будівництва; способи виявлення браку та його усунення; основи організації виробництва, праці, управління, трудового законодавства; вимоги до об'єктів будівництва (технічні, економічні, екологічні тощо); правила роботи з фотографічною, геодезичною та обчислювальною технікою; технічні засоби виконання будівельних робіт; технічні характеристики та правила експлуатації машин. механізмів, устаткування, механічного, пневматичного та електричного інструменту; методику, організацію та правила складання актів, іншої технічної, звітної документації; причини, що призводять до руйнування конструкцій та об'єктів.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з технічного нагляду (будівництво): вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з технічного нагляду (будівництво) I категорії - не менше 2 років. Підвищення кваліфікації. Наявність кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт щодо об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки).

Інженер з технічного нагляду I категорії (будівництво): вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з технічного нагляду (будівництво) II категорії - не менше 2 років. Підвищення кваліфікації. Наявність кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт щодо об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки).

Інженер з технічного нагляду II категорії (будівництво): вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з технічного нагляду (будівництво) - не менше 2 років, або стаж роботи у сфері будівництва на інженерних посадах - не менше 5 років. Підвищення кваліфікації. Наявність кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт щодо об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки).

Начальник Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві Л. М. Шоломицька