Кошторисні послуги

Повинен бути сертифікований відповідно до статті 19 Закону України "Про архітектурну діяльність" Атестаційної архітектурно-будівельною комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, відповідно до Постанови КМУ від 23 травня 2011 № 554 про атестації (сертифікації) інженерів проектувальників

Кошторис - це документ дозволяє оцінити вартість виробництва тих чи інших робіт і витрат. Кошториси бувають практично в будь-якій сфері діяльності, там де необхідно попередньо оцінити майбутні ліміти коштів, і зовсім необов'язково тільки в грошовому вираженні. Часто кошторису представляють собою просту калькуляцію ресурсів в натуральних показниках: метрах, штуках, комплектах і т.п.

Поняття «Кошторис» найбільш поширене в будівельній індустрії, важливість цього документа дуже значна. Кошторис є обов'язковим додатком будь-якого договору будівельного підряду, на її основі здійснюються приймання виконаних робіт і платежі по ним, також вона є підставою для планування капітальних вкладень практично всіх бюджетних організацій на майбутні плановані періоди часу.

Звернення до професійних інженерам-кошторисникам дозволить отримати кошторис, виготовлену на найвищому рівні. Адже кошторис це далеко не просто документ визначає вартість робіт, це документ визначає технологію робіт, витрата матеріалів, а також їх кількісний і якісний склад, види будівельних машин, кількісний склад робітників і багато іншого. Виходячи з цього можна зробити висновок, що кошторис - це документ, важливість якого важко переоцінити, без неї взаємини підрядника і замовника можуть значно ускладнитися, що навряд чи добре відіб'ється на якості і термінах виконання будівельно-монтажних робіт.

Кошторис є важливим фінансовим документом, тому вона обов'язкова до утвердження підрядником і замовником, на її основі виносять свої рішення суди при суперечках між замовниками та підрядниками.

Кошториси в будівництві мають величезну кількість видів і різновидів. Основними кошторисними документами є:

¶  локальний кошторис;

¶ об'єктний кошторис;

¶ зведений кошторисний розрахунок;

¶ зведення витрат.

Кошторис - це фінансовий документ, який дає можливість зі значною часткою точності і деталізовано визначити вартість виконання тих чи інших робіт. Розрахунки проводяться на стадії планування, після чого вони все оформляються в офіційний документ і передаються замовнику. Кошторис складається в різних видах людської діяльності, де є потреба в попередньому підрахунку витрат. Однак найбільш важливу роль поняття кошторисної документації має в будівництві, де задіяні великі кошти, а виконання процесів займає тривалий час (місяці і роки). Це може бути стандартизований набір документів або калькуляція ресурсів або витрат на одну одиницю матеріалів (штука, погонний метр, кілограм). У поєднанні з проектною документацією та договором підряду вона є найважливішим елементом  початку будівництва.

Класифікація кошторисів

Локальні готуються на той чи інший вид робіт, виходячи з обсягів робіт, кількості і номенклатури обладнання, що діють кошторисних нормативів, ринкових тарифів і цін. Наприклад, внутрішні сантехнічні роботи, благоустрій території або монтаж системи сигналізації.

. Об'єктні. Формуються в поточному або базисному рівні цін на конкретний об'єкт способом підсумовування декількох локальних кошторисів і угруповання даних по розділах "Обладнання", "Монтажні роботи", "Будівельні роботи", "Інші витрати".

 Зведений розрахунок кошторисний. Показує ліміт коштів, необхідний для повного завершення передбаченого проектом об'єкта, по ньому відкривається фінансування будівельних робіт. До зведеного розрахунку включаються всі об'єктні кошториси і розрахунки на окремі види витрат. Він формується на будівництво в цілому, незалежно від кількості підрядників, виходячи з поточного рівня цін. Засоби при цьому розподіляються по окремим  главам в залежності від конкретного об'єкта.

При визначенні вартості робіт багато що залежить від наданої сторонами угоди для підготовки документів інформації. Тут можна виділити кілька видів кошторисів:

 Концептуальна. Готується на етапі опрацювання ТЕО інвестиційної пропозиції. Грунтується на потужності об'єкта або вартості одиниці властивостей споживчих. Точність (відхилення від фактичної підсумкової вартості) від 17 до 20%.

 Інвесторська. Розробляється на предпроектному  етапі як основа для стартової ціни при проведенні торгів. При цьому використовуються генеральний план, ескіз, схема розміщення споруди, укрупнений розрахунок за специфікацією обладнання і обсягами робіт. Точність (відхилення від фактичної підсумкової вартості) від 10 до 13%.

Кошторис підрядника. Складається на базі тендерної документації при підготовці до укладення угоди. При її підготовці підрядник користується ФЕР і ТЕР і досвідом зведення подібних об'єктів раніше. Тут вже присутні інфляційні втрати, прибуток організації і витрати субпідрядників. Точність (відхилення від фактичної підсумкової вартості) від 5 до 7%.

 Кошторис проектувальника. Використовується більш повна документація (проект, робочі схеми та креслення, одиничні розцінки, елементні норми, середні галузеві значення цін), що підвищує точність розрахунків (відхилення від фактичної підсумкової вартості) до 2-5%.

 Виконавча. Розраховується за фактичними витратами підрядника на кінцевій стадії будівництва, тому беруться до уваги всі з'явилися у замовника і виконавця додаткові витрати. З цього фінансового документа обчислюють остаточну балансову вартість збудованого об'єкта.

Складання кошторису передбачає досягнення відразу кількох цілей: Визначення кошторисної вартості - тобто загальної суми будівництва. Визначення витрат за окремими видами будівельних робіт на всіх етапах. Звіт про витрачання грошових коштів перед замовником, представниками державних органів, інвесторів та інших зацікавлених осіб. Можливість коригування значень відповідно до мінливих ситуацією на різних будівельних ринках. Професійно складений кошторис - гарантія ефективного витрачання коштів, безперервного процесу будівництва, грамотного розподілу фінансових ресурсів. Тому для складання кошторисної документації необхідно залучити професійного сертифікованого кошторисника, вибрати певний підхід (методику), після чого провести розрахунки і перевірити їх коректність.

Інженер кошторисник :

Знає і застосовує в діяльності: постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації проектно-кошторисної справи в будівництві; організацію розроблення проектно-кошторисної документації, порядок її погодження та затвердження; методику складання кошторисів, кошторисно-фінансових розрахунків, калькуляцій; порядок складання і застосування збірників і каталогів одиничних розцінок, цінників, на будівельні матеріали, конструкції, вироби, монтаж устаткування, збірників прейскурантів, і типових наборів устаткування та матеріалів; будівельні норми і правила; основи економіки, організації будівельного виробництва, праці та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.