Послуги інженера технагляду

Послуги інженера технічного нагляду (інженера технагляду) – послуги технічного контролю виконання робіт.

Тобто – контроль за відповідністю виконуємих робіт - кошторисній та проектній документації, щоб було виконано саме те, що в проекті, саме так, як описано в проекті, та згідно будівельних норм.

Кажучи офіційною мовою - згідно розділу 1 кодифікатора «Керівники, професіонали, експерти». Довідника кваліфікаційних характеристик професій робітників Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» :

Здійснює контроль за відповідністю якості та об“ємів будівельно- монтажних робіт, які виконуються — проектно-кошторисній документації при ремонті та будівництві будівель та споруд. перевіряє відповідність виконання будівельно- монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнанняпри будівництві будівель та споруд проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм та правил, технічним умовам та іншим нормативним документам. Перевіряє наявність документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, технічного паспорта, сертифіката, документів, відображаючих результати лабораторних досліджень, та ін. Контролює виконання наказів та розпоряджень, виданих по результатам перевірок виконаних будівельно-монтажних робіт при будівництві будівель та споруд відповідними виконавчими органами. Проводить огляд та оцінку виконання виконаних робіт, в тому числі прихованих, а також конструктивних елементів при будівництві будівель та споруд. Сповіщує підрядника про невідповідність виробів, маткріалів, та обладнання вимогам нормативних документів. Оформлює акти робіт, виконаних з недоліками при будівництві будівель та споруд. Веде облік прийнятих та оплачених будівельно- монтажних робіт при будівництві будівель та споруд, а також будівельно- монтажних робіт,виконаних з недоліками, приймає участь в проведенні перевірки якості окремих конструкцій та вузлів, будівельно- монтажних робіт всих типів, відповідність змонтованого спецобладнання, обладнання та механізмів технічним умовам при будівництві будівель та споруд. Приймає участь в прийнятті в експлуатацію закінченого будівництва будівель та споруд, в установленому порядку.